نقشه راه معلمان و مهارت آموزان ماده ۲۸

دوشنبه 14 مرداد 1398
13:21
آزمون ضمن خدمت

نقشه راه معلمان و مهارت آموزان ماده ۲۸

کاملترین فایل در مورد نمونه نقشه راه معلمان

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون نقشه راه معلمان می باشد نقشه راه معلمان و مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.

محتویات بسته دانلود نمونه نقشه راه معلمان

مهارت آموزان ماده ۲۸ در واقع آینده سازان عرصه علم و دانش و پیکر بندی اصلی آموزش و پرورش آینده کشور محسوب می شوند.

نکته قابل تاملی که اخیرا در آموزش و پرورش کشور به چشم می خورد ، وجود مهارت آموزان ماده ۲۸ و پرورش و تعلیمات تکمیلی به آنهاست.

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آزمون نکات مهم سوالات نقشه راه معلمان می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با موادنکات مهم سوالات نقشه راه معلمان می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه آزمون نکات مهم سوالات نقشه راه معلمان برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت نکات مهم سوالات نقشه راه معلمان طبقه بندی شده است

لینک های دانلود:


لینک شماره1


لینک شماره 2


لینک شماره 3


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

مصاحبه با معلم موفق مهارت آموز ماده ۲۸

دوشنبه 14 مرداد 1398
13:19
آزمون ضمن خدمت

مصاحبه با معلم موفق مهارت آموز ماده 28

کاملترین فایل در مورد نمونه مصاحبه با معلم موفق

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون سوالات و جزوه هنرهای تجسمی می باشد مصاحبه با معلم موفق مهارت آموز ماده 28 می باشد.

محتویات بسته دانلود نمونه مصاحبه با معلم موفق

جزوه شماره 1 با 20 صفحه همرا با سوال و جواب کوتاه

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آزمون نکات مهم سوالات مصاحبه با معلم موفق می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با موادنکات مهم سوالات مصاحبه با معلم موفق می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه آزمون نکات مهم سوالات مصاحبه با معلم موفق برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت نکات مهم سوالات مصاحبه با معلم موفق طبقه بندی شده است

لینک های دانلود:

لینک شماره1

لینک شماره 2

لینک شماره 3[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود سوالات گزینش و مصاحبه معلمان

دوشنبه 14 مرداد 1398
13:17
آزمون ضمن خدمت

دانلود سوالات گزینش و مصاحبه معلمان

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات گزینش و مصاحبه

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون سوالات گزینش و مصاحبه می باشد دانلود سوالات گزینش و مصاحبه معلمان می باشد.

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات گزینش و مصاحبه

جزوه شماره 1 با 20 صفحه همرا با سوال و جواب کوتاه

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آزمون نکات مهم سوالات مصاحبه مهارت آموزان ماده 28 می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با موادنکات مهم سوالات مصاحبه مهارت آموزان ماده 28 می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه آزمون نکات مهم سوالات مصاحبه مهارت آموزان ماده 28 برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت نکات مهم سوالات مصاحبه مهارت آموزان ماده 28 طبقه بندی شده است

لینک های دانلود:


لینک شماره1


لینک شماره 2


لینک شماره 3


برچسب ها: سوالات آزمون اصلح , سوالات آزمون اصلح تربیت بدنی , نمونه سوالات آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان , نمونه سوالات آزمون اصلح , نمونه سوالات آزمون اصلح آموزش و پرورش , دانلود سوالات آزمون اصلح , نمونه سوالات آزمون اصلح معلمی , دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح , سوالات آزمون اصلح فرهنگیان , نمونه سوالات آزمون اصلح فرهنگیان , نمونه سوالات آزمون اصلح دبیری دانشگاه فرهنگیان , نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ , دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح آموزش و پرورش , نمونه سوالات ازمون اصلح ماده ۲۸ , دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح فرهنگیان , سوالات آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان , منابع آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان , منابع آزمون اصلح ماده ۲۸ , دانلود منابع آزمون اصلح ماده ۲۸ , منابع آزمون اصلح ماده 28 , منابع آزمون اصلح , منابع آزمون اصلح آموزش و پرورش , منابع آزمون اصلح 98 , منابع آزمون اصلح فرهنگیان , منابع آزمون اصلح آموزگار ابتدایی , منابع آزمون اصلح 97 ,
[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

سوالات مبانی تحول بنیادین آموزش و پرورش برای مهارت آموزان ماده ۲۸

دوشنبه 14 مرداد 1398
13:15
آزمون ضمن خدمت

سوالات مبانی تحول بنیادین آموزش و پرورش برای مهارت آموزان ماده 28

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات مبانی تحول بنیادین آموزش

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون سوالات و جزوه هنرهای تجسمی می باشد سوالات مبانی تحول بنیادین آموزش و پرورش برای مهارت آموزان ماده 28 می باشد.

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات مبانی تحول بنیادین آموزش

90 سوال برگزیده فلسفه سند تحول+پاسخ نامه

همراه با بانک کامل سوالات سند تحول بنیادین بیش از 200 سوال

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آزمون نکات مهم سوالات مبانی تحول بنیادین آموزش می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با موادنکات مهم سوالات مبانی تحول بنیادین آموزش می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه آزمون نکات مهم سوالات مبانی تحول بنیادین آموزش برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت نکات مهم سوالات مبانی تحول بنیادین آموزش طبقه بندی شده است

لینک های دانلود:


لینک شماره1


لینک شماره 2


لینک شماره 3
برچسب ها: سوالات آزمون اصلح , سوالات آزمون اصلح تربیت بدنی , نمونه سوالات آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان , سوالات مبانی نظری تحول بنیادین , سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت , نمونه سوالات مبانی نظری سند تحول بنیادین , نمونه سوالات مبانی نظری تحول بنیادین , سوالات تستی مبانی نظری تحول بنیادین , سوالات تستی مبانی نظری سند تحول بنیادین , نمونه سوال مبانی نظری سند تحول بنیادین , سوالات مبانی نظری سند تحول بنیادین , نمونه سوالات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت , نمونه سوالات آزمون اصلح , نمونه سوالات آزمون اصلح آموزش و پرورش , دانلود سوالات آزمون اصلح , نمونه سوالات آزمون اصلح معلمی , دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح , سوالات آزمون اصلح فرهنگیان , نمونه سوالات آزمون اصلح فرهنگیان , نمونه سوالات آزمون اصلح دبیری دانشگاه فرهنگیان , نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ , دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح آموزش و پرورش , نمونه سوالات ازمون اصلح ماده ۲۸ , دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح فرهنگیان , سوالات آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان , منابع آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان , منابع آزمون اصلح ماده ۲۸ , دانلود منابع آزمون اصلح ماده ۲۸ , منابع آزمون اصلح ماده 28 , منابع آزمون اصلح , منابع آزمون اصلح آموزش و پرورش , منابع آزمون اصلح 98 , منابع آزمون اصلح فرهنگیان , منابع آزمون اصلح آموزگار ابتدایی , منابع آزمون اصلح 97 ,
[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

سوالات برنامه درسی ملی برای مهارت آموزان ماده ۲۸

دوشنبه 14 مرداد 1398
13:10
آزمون ضمن خدمت

سوالات برنامه درسی ملی برای مهارت آموزان ماده 28

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات برنامه درسی ملی

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون سوالات و جزوه هنرهای تجسمی می باشد سوالات برنامه درسی ملی برای مهارت آموزان ماده 28 می باشد.


محتویات بسته دانلود نمونه سوالات برنامه درسی ملی


 1. نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال
 2. نمونه سوالات شماره 1 با 150 سوال
 3. نمونه سوالات شماره 1 با 35 سوال
 4. نمونه سوالات شماره 1 با 20 سوال
 5. نمونه سوالات شماره 1 با 30 سوال
 6. نمونه سوالات شماره 1 با 20 سوال
 7. نمونه سوالات شماره 1 با 20 سوال
 8. محتوای آموزشی و پرورشی برنامه درسی ملی با 49 سوال
 • بیش از 300 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
 • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

نکته ویژه شماره 1 : بهترین نمونه سوالات، سوالات ازمون های قبلی و استفاده از جزوات مربوط به دورهای همین ازمون می باشد

نکته ویژه شماره 2 : تمامی فایل های مورد نیاز آزمون اصلح برای مهارت آموزان ماده ۲۸ در لینک زیر موجود می باشد:

تمامی فایل های مورد نیاز آزمون اصلح برای مهارت آموزان ماده ۲۸

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آزمون نکات مهم سوالات برنامه درسی ملی می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با موادنکات مهم سوالات برنامه درسی ملی می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه آزمون نکات مهم سوالات برنامه درسی ملی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون


لینک های دانلود:

لینک شماره1

لینک شماره 2

لینک شماره 3برچسب ها: سوالات آزمون اصلح , سوالات آزمون اصلح تربیت بدنی , نمونه سوالات آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان , نمونه سوالات آزمون اصلح , سوالات برنامه درسی ملی , سوالات برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران , نمونه سوالات برنامه درسی ملی ویژه فرهنگیان , نمونه سوالات برنامه درسی ملی , سوالات تستی برنامه درسی ملی , نمونه سوالات برنامه درس ملی , نمونه سوال برنامه درسی ملی , نمونه سوال برنامه درس ملی , نمونه سوال برنامه درس ملی فرهنگیان , سوالات برنامه درس ملی , نمونه سوال برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران , نمونه سوالات آزمون برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران , نمونه سوالات برنامه درس ملی ضمن خدمت فرهنگیان , نمونه سوالات برنامه درس ملی ریاضی , دانلود نمونه سوالات برنامه درس ملی , نمونه سوالات برنامه درس ملی با جواب , نمونه سوالات برنامه درسی ملی به همراه پاسخ , نمونه سوالات آزمون سند برنامه درسی ملی , دانلود نمونه سوالات سند برنامه درسی ملی , دانلود نمونه سوال برنامه درس ملی , سوالات برنامه درس ملی ضمن خدمت فرهنگیان , سوالات برنامه درس ملی آموزش و پرورش ,
[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

سوالات اخلاق حرفه ای برای مهارت آموزان ماده ۲۸

دوشنبه 14 مرداد 1398
13:07
آزمون ضمن خدمت

سوالات اخلاق حرفه ای برای مهارت آموزان ماده ۲۸

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات اخلاق حرفه ای

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون اخلاق حرفه ای می باشد سوالات اخلاق حرفه ای برای مهارت آموزان ماده ۲۸ می باشد.


محتویات بسته دانلود نمونه سوالات اخلاق حرفه ای

بیش از ۱۰۰ سوال برگزیده اخلاق حرفه ای +پاسخ نامه

همراه با بانک کامل سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای بیش از ۲۰۰ سوال

 1. نمونه سوالات شماره ۱ با ۲۳ سوال
 2. نمونه سوالات شماره ۲ با ۳۲ سوال
 3. نمونه سوالات شماره ۲ با ۶۷ سوال
 4. نمونه سوالات شماره ۲ با ۴۵ سوال
 5. نمونه سوالات شماره ۲ با ۶ سوال
 6. نمونه سوالات شماره ۲ با ۱۰ سوال

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آزمون نکات مهم سوالات اخلاق حرفه ای می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با موادنکات مهم سوالات اخلاق حرفه ای می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه آزمون نکات مهم سوالات اخلاق حرفه ای برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت نکات مهم سوالات اخلاق حرفه ای طبقه بندی شده است


لینک های دانلود:

لینک شماره1

لینک شماره 2

لینک شماره 3


برچسب ها: سوالات اخلاق حرفه ای معلم , نمونه سوالات تستی اخلاق حرفه ای معلم , نمونه سوالات اخلاق حرفه ای معلم , سوالات تستی اخلاق حرفه ای معلم , سوالات درس اخلاق حرفه ای معلم , نمونه سوالات اخلاق حرفه ای معلمان , نمونه سوالات اخلاق حرفه ای معلمی , نمونه سوال اخلاق حرفه ای معلم , نمونه سوال اخلاق حرفه ای معلمی , دانلود نمونه سوالات اخلاق حرفه ای معلم , نمونه سوالات درس اخلاق حرفه ای معلم , سوالات آزمون اصلح , سوالات آزمون اصلح تربیت بدنی , نمونه سوالات آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان , نمونه سوالات آزمون اصلح , نمونه سوالات آزمون اصلح آموزش و پرورش , دانلود سوالات آزمون اصلح , نمونه سوالات آزمون اصلح معلمی , دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح , سوالات آزمون اصلح فرهنگیان , نمونه سوالات آزمون اصلح فرهنگیان , نمونه سوالات آزمون اصلح دبیری دانشگاه فرهنگیان , نمونه سوالات آزمون اصلح مهارت آموزان ماده ۲۸ , دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح آموزش و پرورش , نمونه سوالات ازمون اصلح ماده ۲۸ , دانلود نمونه سوالات آزمون اصلح فرهنگیان , سوالات آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان , منابع آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان , منابع آزمون اصلح ماده ۲۸ , دانلود منابع آزمون اصلح ماده ۲۸ , منابع آزمون اصلح ماده 28 , منابع آزمون اصلح , منابع آزمون اصلح آموزش و پرورش , منابع آزمون اصلح 98 , منابع آزمون اصلح فرهنگیان , منابع آزمون اصلح آموزگار ابتدایی , منابع آزمون اصلح 97 ,
[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

يکشنبه 13 مرداد 1398
21:58
آزمون ضمن خدمت

دانلود نمونه سوال ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

کاملترین فایل در مورد نمونه سوال ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس.این فایل کاملترین پکیج در سطح فضای مجازی می باشد.سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوال ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس می باشد.سوالات انتصاب مدیران مدارس آن زیر می باشد.:سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

محتویات بسته نمونه احراز صلاحیت مدیران

پس از آنکه وزیر آموزش و پرورش در مورد بهبود روش های انتخاب مدیران مدارس حرف هایی زد ، از سامانه ای که بدین منظور طراحی شده است رو نمایی شد. در این سامانه معلمان و افرادی که تمایل به مدیریت مدارس دارند ، ابتدا برای ثبت نام اقدام می کنند. البته افرادی که در این سامانه ثبت نام میکنند و متقاضی مدیریت مدارس هستند باید شرایط خاصی نظیر:

 • حداکثر ۲۶ سال سابقه برای دارندگان مدرک لیسانس
 • ۳۱ سال برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

را دارا باشند. به عبارتی این عزیزان نهایتا باید ۴ سال تا بازنشستگی فاصله داشته باشند. داوطلبین مدیریت مدارس برای شرکت در آزمون مورد نظر باید صلاحیت علمی خود را و همچنین مسلط بودن برا آیین نامه ها و منابع زیر را طی آزموی به اثبات برسانند.


نکات_قابل_توجه دوره ضمن خدمت انتصاب مدیران:

◾️هر داوطلب به ۱۰۰سئوال در ۱۰ محور پاسخ میدهد.

◾️مدت آزمون ۱۰۰دقیقه تعیین شده و به پاسخ غلط ،نمره منفی تعلق نمی گیرد.

◾️آزمون به شیوه الکترونیکی برگزار خواهد شد.

◾️متقاضیانی می توانند در آزمون شرکت کنند که قبلاً ثبت نام کرده باشند و در سامانه ltms در قسمت مسابقات و جشنواره ها ،امکان ورود به آزمون داشته باشند.

◾️متقاضیان محترم می بایست هرکدام یک دستگاه لب تاپ در روز آزمون همراه داشته باشن

لینک های دانلود:

لینک شماره1

لینک شماره 2

لینک شماره 3

لینک شماره 4


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

پنجشنبه 17 مرداد 1398
10:27
آزمون ضمن خدمت

دانلود نمونه سوال ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس با فرمت و پی دی اف و آپدیت روزانه منابع آزمون سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

کاملترین فایل در مورد نمونه سوال ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس.این فایل کاملترین پکیج در سطح فضای مجازی می باشد.سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون نمونه سوال ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس می باشد.سوالات انتصاب مدیران مدارس آن زیر می باشد.:سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

محتویات بسته نمونه احراز صلاحیت مدیران

پس از آنکه وزیر آموزش و پرورش در مورد بهبود روش های انتخاب مدیران مدارس حرف هایی زد ، از سامانه ای که بدین منظور طراحی شده است رو نمایی شد. در این سامانه معلمان و افرادی که تمایل به مدیریت مدارس دارند ، ابتدا برای ثبت نام اقدام می کنند. البته افرادی که در این سامانه ثبت نام میکنند و متقاضی مدیریت مدارس هستند باید شرایط خاصی نظیر:

 • حداکثر ۲۶ سال سابقه برای دارندگان مدرک لیسانس
 • ۳۱ سال برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

را دارا باشند. به عبارتی این عزیزان نهایتا باید ۴ سال تا بازنشستگی فاصله داشته باشند. داوطلبین مدیریت مدارس برای شرکت در آزمون مورد نظر باید صلاحیت علمی خود را و همچنین مسلط بودن برا آیین نامه ها و منابع زیر را طی آزموی به اثبات برسانند.


نکات_قابل_توجه دوره ضمن خدمت انتصاب مدیران:

هر داوطلب به ۱۰۰سئوال در ۱۰ محور پاسخ میدهد.

مدت آزمون ۱۰۰دقیقه تعیین شده و به پاسخ غلط ،نمره منفی تعلق نمی گیرد.

آزمون به شیوه الکترونیکی برگزار خواهد شد.

متقاضیانی می توانند در آزمون شرکت کنند که قبلاً ثبت نام کرده باشند و در سامانه ltms در قسمت مسابقات و جشنواره ها ،امکان ورود به آزمون داشته باشند.

متقاضیان محترم می بایست هرکدام یک دستگاه لب تاپ در روز آزمون همراه داشته باشن

لینک های دانلود:

لینک شماره1

لینک شماره 2

لینک شماره 3

لینک شماره 4


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

سوالات ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

يکشنبه 13 مرداد 1398
16:06
آزمون ضمن خدمت

نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات مدیریت پیشگیری از وقوع جرم

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون مدیریت پیشگیری از وقوع جرم می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی می باشد.

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم

 1. نمونه سوالات شماره ۱
 2. نمونه سوالات شماره ۲

آسیب‌های اجتماعی اعم از جرم، شامل مواردی چون اعتیاد، فقر، دزدی، تکدی گری، طلاق، فساد، بی بندوباری و… نیز می‌باشد.

بنابراین وقتی از‎ ‎آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌شود مسائل مربوط به جرم را نیز دربرمی گیرد با این تفاوت‎ ‎که فرد آسیب دیده ممکن است.

با انواع تنگناها و زیان‌ها روبرو شود اما مرتکب جرم‎ ‎نشود. این در حالی است که چنین فردی نیازمند کمک دیگران است.

در جامعه مدنی و سالم‎ ‎باید از وقوع آسیب‌ها جلوگیری کرد اما جلوگیری از آن دو مرحله دارد:

‎مرحله اول‎ ‎آن است که قبل از وقوع آسیب و جرم از آن پیشگیری کرد

و مرحله دوم آن است که به‏‎ ‎افراد آسیب دیده و بزهکار کمک شود که خطرات و زیان‌های آنان افزوده نگردد.

به نظر‎ ‎می رسد پیشگیری در هر دو مرحله جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که گاهی فرد آسیب دیده نیز‎ ‎نیازمند نوعی پیشگیری است‎.

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد مدیریت پیشگیری از وقوع جرم می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه آزمون مدیریت پیشگیری از وقوع جرم برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم طبقه بندی شده است

لینک های دانلود:


لینک شماره1


لینک شماره 2
[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت مدرسه محوری

يکشنبه 13 مرداد 1398
15:10
آزمون ضمن خدمت

نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت مدرسه محوری

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات مدیریت مدرسه

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون سازمان می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت مدرسه محوری می باشد.

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت مدرسه

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آزمون مدیریت مدرسه می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد مدیریت مدرسه می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه آزمون مدیریت مدرسه برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت مدیریت مدرسه طبقه بندی شده است

این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به آزمون ضمن خدمت است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات