آزمون ضمن خدمت - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
آزمون املای تشخیصی درس به درس پایه سوم ابتدایی تمام دروس

<h2>آزمون املای تشخیصی درس به درس پایه سوم ابتدایی تمام دروس</h2><h3>معرفی املاي تشخیصی</h3><p style="font-size: 13.3333px;">یک<a href="https://dabiranfile.ir/"> آزمون تشخیصی</a> در حیطه ي املا می تواند اطلاعاتی از این قبیل در اختیار پژوهشگر قرار دهد :</p><p style="font-size: 13.3333px;">هجی شفاهی کلمات ،تلفظ کلمه،شناخت حروف کلمه،املا یک هجا وبیش تر، وارونه نویسی یا تغییر شکل حروف، روش برخورد با کلمه وتجزیه وتحلیل آن تمییز شنودي ویک سنجش از کارآمدي بینایی ،عضلانی یا تمامی زمینه هاي مربوط به املا .</p><p style="font-size: 13.3333px;">بعضی از کودکان قادر نیستند اولین حرف واژ ه ي املایی را بخوانند برخی دیگر نمی دانند براي نوشتن واژه ها چگونه باید آواها را به هم متصل کرد وبه تحلیل ساختاري آن پرداخت عده ي دیگري هم از تجسم ذهنی شکل کلمه عاجزند .</p><p style="font-size: 13.3333px;">بعضی از کودکان از نظر توانایی حرکتی ضعیف اند ونمی توانند واژه را بنویسند.</p><h3>گزیده ای از نمونه سوال درس اول:</h3><p style="font-size: 13.3333px;">تابستان بود.امید با ......... تازه به این......... امده بود. او در کلاس<br />سوم، ......... کرده بود و هنوز به محلّه جدید......... نکرده بود. امید<br />همراه پدرش، از خانه خارج شد. او با ......... به اطراف نگاه می<br />کرد. بوي نان تازه می آمد. چند نفري در .......... نانوایی ایستاده<br />بودند.</p><p style="font-size: 13.3333px;"><a href="https://dabiranfile.ir/downloads/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7/"><br /></a></p><p style="font-size: 13.3333px;"><a href="https://dabiranfile.ir/downloads/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7/">لینک دانلود:</a></p><p style="font-size: 13.3333px;"><a href="https://dabiranfile.ir/downloads/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7/">آزمون املای تشخیصی درس به درس پایه سوم ابتدایی تمام دروس</a></p><p style="font-size: 13.3333px;"><a href="https://dabiranfile.ir/downloads/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7/"><br /></a></p><p style="font-size: 13.3333px;"><a href="https://dabiranfile.ir/downloads/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7/">آزمون املای تشخیصی درس به درس پایه سوم ابتدایی تمام دروس</a></p>


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 - 22:14 توسط : zemenkhedmat
آخرین مطالب :
دانلود پروژه مهر 98 جمعه 14 تير 1398
سوالات ضمن خدمت پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر دانش آموزان پنجشنبه 30 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت مدیریت در اندیشه اسلامی چهارشنبه 29 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت آموزش خانواده شنبه 18 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت آموزش و بهسازی منابع انسانی در مدرس پنجشنبه 9 خرداد 1398
دانلود سوالات ضمن خدمت دفاع مقدس چهارشنبه 8 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت نظارت و راهنمایی آموزشی شنبه 4 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی عملیاتی در مدرسه شنبه 4 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت شاداب سازی شنبه 4 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت رهبری آموزشی شنبه 4 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت مدیریت مشارکتی شنبه 4 خرداد 1398
سوالات ضمن خدمت اصول و راهبردهای تدریس و ارزشیابی جمعه 3 خرداد 1398
پرسش مهر 99-98 :پرسش مهر بیستم, پاسخ به پرسش مهر دوشنبه 30 ارديبهشت 1398
دانلود پروژه مهر ۹۹-۹۸ دوشنبه 30 ارديبهشت 1398
نمونه سوالات ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری 29 ارديبهشت 1398

مطالب تصادفی :
جواب پرسش مهر سال ۹۸-۹۷ در مورد آموختن چه مهارت‌هایی برای زندگی مهم‌تر است 29 ارديبهشت 1398
نمونه سوالات ضمن خدمت اصول طراحی آموزشی 29 ارديبهشت 1398
مقاله درباره پرسش مهر 97 29 ارديبهشت 1398
سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی استان چهارمحال و بختیاری 29 ارديبهشت 1398
نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی 29 ارديبهشت 1398
سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی استان گیلان 29 ارديبهشت 1398
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تفکر انتقادی 29 ارديبهشت 1398
دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی كیفی توصیفی 29 ارديبهشت 1398
سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی استان یزد 29 ارديبهشت 1398
دانلود سوالات ضمن خدمت بدو خدمت کارکنان 29 ارديبهشت 1398
دانلود سوالات ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری 29 ارديبهشت 1398
پرسش مهر 98-97 : پاسخ پرسش مهر 97-98 بهترین پاسخ پرسش مهر 19 29 ارديبهشت 1398
نمونه سوالات ضمن خدمت معرفت و بصیرت حسینی 29 ارديبهشت 1398
دانلود پروژه مهر 98 29 ارديبهشت 1398
مقاله پاسخ به پرسش مهر 19 رئیس جمهور 29 ارديبهشت 1398